Parents

Information till föräldrar

Bra att veta...
Du som förälder är mycket viktig för ditt barn skolgång och framtid. Ditt engagemang och intresse är mycket viktigt och har stort betydelse för ditt barns skolresultat. Vi på Stenkulaskolan strävar efter ett bra och nära samarbete med alla föräldrar. Du som förälder ska ha insyn och vetskap om hur det går för ditt barn i skolan. Genom spontana besök, föräldramöten och utvecklingssamtal ska du få möjlighet att påverka ditt barns skolsituation.

Vi på Stenkulaskolan strävar efter att:
- Alla föräldrar ska känna att det finns en väl fungerande dialog mellan hem och skola.
- Alla föräldrar ska känna sig välkomna och respekterade i skolan.
- Alla föräldrar ska känna att de har möjligheten till både insyn, engagemang och inflytande i skolan.
- Föräldrar och skolan stödjer varandra vad gäller elevernas kunskapsutveckling.

Vill du anmäla sjukfrånvaro för ditt barn?

Det kan du göra på Skola24 eller via Telefon24.  

Skola24

Telefon24

Anmäla sjukfrånvaro via telefon 0515-77 70 00
Frånvaroanmälan kan göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-05 11:00