Sundsbroskolan

Sundsbroskolan består läsåret 2017/2018 av cirka 750 elever i årskurs F–6. Skolan är uppdelad i tre enheter: Sundsbroskolan (årskurs 3–5) på Klagshamnsvägen 48, Broskolan (förskoleklass–årskurs 2) på Bersågatan 1 (mitt emot Strandhem) och Gottorpskolan (årskurs 6) på Per Josephssonsväg 2.

Ända sedan 2013 har Sundsbroskolans verksamhet varit förlagd på olika fysiska platser (Hedmätaren, Broskolan, Sundsbroskolan och Gottorpskolan).

Under höstterminen 2018 är det äntligen dags för all vår verksamhet att flytta in i  lokalerna på Sundsbroskolan.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 11:46