Sundsbroskolan

Sundsbroskolan består läsåret 2017/2018 av cirka 750 elever i årskurs F–6. Skolan är uppdelad i tre enheter: Sundsbroskolan (årskurs 3–5) på Klagshamnsvägen 48, Broskolan (förskoleklass–årskurs 2) på Bersågatan 1 (mitt emot Strandhem) och Gottorpskolan (årskurs 6) på Per Josephssonsväg 2.

Snabbval

Senast ändrad: 2017-12-03 18:19