Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola invigdes i augusti 2010. Skolan är en 4–9-skola med fritidshem. Skolan har 420 elever i åldrarna 10–16 år. Skolans verksamhet präglas av ekologiskt och miljövänligt tänkande.