Fritidshem

Mål för Västra skolans fritidshem

Eleverna ska ges möjlighet att:

 • utifrån sina intressen välja aktivitet
 • bli aktiva medskapare av sin vardag
 • i en trygg grupp utveckla sin sociala kompetens
 • utveckla självtillit och vara öppen för nya möten
 • få insikt om och respektera olikheter
 • uppmuntras att välja aktiviteter utifrån önskemål och inte utifrån invanda könsmönster
 • utveckla ett demokratiskt tänkande

Handlingsplan

Ta vara på den fria tidens lärande genom att:

 • lyssna på elevernas önskemål beträffande aktiviteter samtidigt som vi erbjuder nya.
 • praktisera ämnet livskunskap och ge redskap för konfliktsituationer i leken.
 • personal genom sina observationer reflekterar och handleder elever i olika situationer.
 • fritidshemmen från de tre arbetslagen samarbetar, därigenom utökas antalet möten med andra barn.
 • eleverna ges utrymme för sin fantasi och kreativitet och olika material erbjuds.
 • bryta invanda könsmönster genom att visa okonventionella roller i ledarskapet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-01-14 15:44