Om Västra skolan

Västra skolan är en F–4-skola med cirka 250 elever. Skolan ligger mitt inne på charmiga Gamla Väster i centrala Malmö – på gångavstånd till kommunikationer, natursköna parker, havet och kulturella aktiviteter.

Västra skolan är indelad i tre arbetslag: Förskoleklass, år 1-2 och år 3-4.

Eleverna går i åldershomogena grupper, med två klasser per årskurs från förskoleklass till femman. Under en treårsperiod kommer Västra skolan att växla från en 2-parallellig verksamhet F-5 till en 3-parallellig skola i åk F-3.

När skolan har växlat om till en F–3-skola så räknar vi med att kunna vara cirka 280 elever.

All ämneskompetens finns hos de pedagoger som arbetar i spåret, således tar de ansvar för elevernas samtliga ämnen undantaget övningsämnena slöjd, idrott och musik.

All undervisning på skolan utgår från de nationella styrdokumenten, vilket innebär att vi inte har någon uttalad profil.

Vi jobbar ofta ämnesövergripande inom olika arbetsområden. Arbetslagen har också ett terminstema där man jobbar i mixade grupper för att eleverna ska lära känna varandra bättre och för att undervisning och arbetsmetoder ska varieras.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-23 18:40