Gymnasiesärskolan i Malmö

Höstterminen 2013 infördes en ny gymnasiesärskola i hela landet. Gymnasiesärskolans nationella program ändrade namn och innehåll.

Gymnasiesärskolan är en egen skolform

Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till gymnasiesärskolan har oftast gått på grundsärskolan. Gymnasiesärskolans nationella program är en fortsättning på dessa studier. Du som i grundsärskolan gått träningskola fortsätter till individuella programmet inom gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan erbjuder utbildningar utifrån dina behov. För att hitta din styrka oavsett funktionsnedsättningen, krävs ett nära samarbete med familjen. Mentor ansvarar för att dina kunskapsmål uppnås. Gymnasiesärskolan uppmuntrar till ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Gymnasiesärskolans nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för estetiska verksamheter

Skola: Malmö latinskola

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Skola: Byggymnasiet

Programmet för fordonsvård och godshantering

Skola: Agnesfrids gymnasium

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för hälsa, vård och omsorg med Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Skola: Malmö Idrottsgymnasium

Programmet för samhälle, natur och språk

Skola: Valdemarsro gymnasium

Programmet för skog, mark och djur

Skola: Valdemarsro gymnasium

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
Skola: Valdemarsro gymnasium