Läsår och lovdagar

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem dagar, studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skånegy.se eller kontakta skolan. Malmös fristående gymnasieskolor hittar du här.

Höstterminen 2016

HT 2016

22 augusti–22 december


Lovdagar

31 oktober–4 november (höstlov, vecka 44)


Studiedagar

27 september

Vårterminen 2017

VT 2017

9 januari–14 juni


Lovdagar

20–24 februari (sportlov, vecka 8)
10–17 april mars (påsklov, vecka 15)
25–26 maj
6 juni


Studiedagar

27 januari
15 mars 
5 juni

Läsåret 2017/2018

Preliminära datum

17 augusti–21 december
9 januari–15 juni