Läsår och lovdagar

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem dagar, studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skånegy.se eller kontakta skolan. Malmös fristående gymnasieskolor hittar du här.

Vårterminen 2017

VT 2017

9 januari–14 juni


Lovdagar

20–24 februari (sportlov, vecka 8)
10–17 april mars (påsklov, vecka 15)
25–26 maj
6 juni


Studiedagar

27 januari
15 mars 
5 juni

Läsåret 2017/2018

HT 2017

21 augusti–21 december


VT 2018

8 januari–14 juni