Resebidrag

Här hittar du informatin om resebidrag – busskort för dagliga resor inom Skåne, läsåret 2016/17.

Information om resebidrag

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan. Bidrag beviljas enligt Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (191:1110).

Resebidrag lämnas i första hand i form av ett busskort. Resebidrag kan även ges som en kontant reseersättning i stället för ett busskort om det finns särskilda skäl till detta. Vänligen se information om kontant reseersättning för dagliga resor.

Kan jag ansöka om ett busskort?

Du kan ansöka om resebidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går på en gymnasial utbildning.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
  • Har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Skånetrafikens cykelreseplanerare.
  • Inte har inackorderingsbidrag.
  • Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en kommunal gymnasieskola i Malmö?

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö behöver du inte göra en ansökan om resebidrag. Om du är berättigad till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en fristående gymnasieskola i Malmö?

Om du går på en fristående gymnasieskola i Malmö och uppfyller villkoren ska du fylla i ansökan om resebidrag och skicka till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det går även bra att skicka ansökan till antag@malmo.se. Ansökningsblanketten hittar du här under Gymnasieskola, eller i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast:

  • 30 juni 2016 om du gska börja i årskurs 2 eller 3.
  • 24 juli 2016 om du ska börja årskurs 1.

Hur gör jag en ansökan om busskort om jag går på en gymnasieskola utanför Malmö?

Om du går på en gymnasieskola utanför Malmö och uppfyller villkoren ska du fylla i ansökan om resebidrag och skicka till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det går även bra att skicka ansökan till antag@malmo.se. Ansökningsblanketten hittar du här under Gymnasieskola, eller i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast:

  • 30 juni 2016 om du ska börja i årskurs 2 eller 3.
  • 24 juli 2016 om du ska börja årskurs 1.

Hur får jag mitt busskort om min ansökan blir beviljad?

Om din ansökan blir beviljad kommer ditt busskort fram till och med den 31 augusti 2016 att skickas hem till din folkbokföringsadress. Därefter kan du hämta ditt busskort i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxen­utbildningsförvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö. För att få ditt busskort krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Vad gör jag om jag tappar mitt busskort eller om det slutar fungera?

Då ska du omgående anmäla detta till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception, där ett nytt kort kan erhållas mot en avgift på 300 kr. För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Vad gör jag om jag tappar mitt terminsbevis eller om det blir skadat?

Då ska du omgående anmäla detta till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception. Har du tappat ditt termins­bevis kan ett nytt busskort erhållas mot en avgift på 300 kr. För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig. Har ditt terminsbevis blivit skadat kan du mot inlämning av det skadade terminsbeviset kostnadsfritt erhålla ett nytt terminsbevis. Detta gör du i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

Vad gör jag om jag får böter?

Då ska du omgående anmäla detta till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception, där nytt kort kan erhållas mot en avgift på 300 kr. För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation/pass. Saknar du legitimation/pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig. Din bot kan avskrivas om du inom fem dagar från den dag du fick böter kan visa upp det nya iordningställda kortet tillsammans med din bot på något av Skånetrafikens kundcenter och betalar en expeditionsavgift på 50 kr.

Vad gör jag om jag inte längre är berättigad till ett busskort?

Du är skyldig att återlämna ditt busskort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö stad, flyttar inom Malmö stad eller på annat sätt felaktigt tar emot ditt busskort. Meddela arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen snarast vid ändrade förhållanden.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om busskort?

Vänd dig till arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningens reception, Storgatan 20 i Malmö, måndag-fredag, klockan 8–16 (lunchstängt 12-13). Du kan även kontakta oss på 040-34 30 14 eller antag@malmo.se.