Våra utbildningar

Malmö Borgarskola erbjuder utbildningar både på svenska och engelska inom de svenska nationella programmen – samt inom det internationellt ansedda utbildningssystemet International Baccalaureate (IB).

Det handlar om program som ger dig mycket goda teoretiska kunskaper och som förbereder dig väl för vidare studier – både inom Sverige och runt om i världen.

Nya program för läsåret 2017/2018

Nytt för läsåret 2018/2019 är Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Sedan tidigare kan du läsa Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi eller juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap eller Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna 'Natur' eller 'Natur Internationell'.

På samtliga inriktningar går det även att välja en matematikprofil.

Vill du ha engelska som undervisningsspråk kan vi erbjuda:

  • International Baccalaureate (IB)
  • the IB Career-related Programme of Business Administration in Hospitality Management (BAHM)
  • International Social Science
  • International Business and Management

Senast ändrad: 2017-11-20 13:31