Vad är en fristående skola?

Förutom det offentliga skolväsendet i Sverige finns också fristående skolor. Kännetecknande för dessa är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.

Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. De är öppna för alla, men olika antagningsregler kan förekomma. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs i allmänhet Lpo 94 eller Lpf 94 samt de nationella kursplanerna. I vissa fall har skolorna egna ämnen/kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil.

Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

I Malmö finns det fler än 20 fristående skolor som bedriver gymnasieutbildningar.

Senast ändrad: 2017-04-07 08:20