Borgar för kunskap

Hur är det att plugga på Malmö Borgarskola? Se elevkårens film om skolan.

Malmö Borgarskola är en mötesplats med en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne.

Läs om vår skola genom att klicka på bilden.

Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen, där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vår skola är en trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans me personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.

Det internationella perspektivet genomsyrar hela vår verksamhet - vi har en hög andel native speakers i flertalet undervisningsspråk och flera internationella utbildningar. Vi har även utbyte med länder såväl i som utanför Europa, samt goda kontakter med utländska universitet, framför allt i USA och Storbritannien. Hos oss finns möjligheter att läsa fördjupningskurser i samtliga ämnen samt matematik och språk på avancerad nivå.

Gymnasietiden innebär naturligtvis mycket studier, men förutom den gedigna undervisningen är vi också stolta över att många av våra studenter är engagerade i utskott och föreningar samt att vi har en aktiv elevkår. Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvarstagande,
empatiska och reflekterande individer som ser möjligheter och gör något av dem.

Vi ger dig förutsättningar att förverkliga dina drömmar och erbjuder möjligheter utöver devanliga - välkommen till en internationell skola att räkna med!

Rektor Nicola Sarac