Jämställdhet, normkritik och genuspiloter

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. För att utveckla undervisningen inom detta område har det på Malmös kommunala gymnasieskolor sedan ett antal år utbildats genuspiloter.

Gymnasieskolans läroplan uttrycker tydligt att varje lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. Utöver detta finns jämställdhet med som specifikt innehåll i ämnesplanerna för Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap samt Idrott och hälsa.

Genuspiloterna har fått utbildning i genusmedveten pedagogik med ett normkritiskt och intersektionalitetsperspektiv. Ett nätverk med syfte att stödja arbetet på gymnasieskolorna finns.

Fem medarbetare på Malmö latinskola har fått utbildningen.


Likabehandling och normkritik (klicka på bilden)

Likabehandling och normkritik (klicka på bilden)