Internationellt arbete

Inom arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning pågår ständigt ett internationellt arbete. Elever och medarbetare besöker och får besök från världens alla hörn. Projektarbeten, utlandspraktik och internationella utbyten är vanliga.

Ett internationellt perspektiv ska genomsyra alla utbildningar på Malmös kommunala gymnasieskolor. Det ska vara möjligt att möta världen i utbildningen, i klassrummet såväl som genom utbyten och kontakter med omvärlden.

International Baccalaureate på Malmö Borgarskola

För dig som vill genomföra din utbildning på engelska med en internationellt erkänd utbildningsform (IB Diploma) som garanterar inträde på universitet runt om i världen. Läs mer >>