Fält med röd * är obligatoriska!

Personuppgiftslagen (PuL)
För att kunna administrera och utvärdera dina uppgifter krävs att vi resgistrerar dessa i en databas. Uppgifterna kommer enbart att användas inom Vägledningscentrum/Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, t ex för att sammanställa gruppens sysselsättning, kunna erbjuda hjälp och stöd. Du har enligt personuppgiftslagen (PuL) rätt att ta del av de uppgifter i databasen som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Senast ändrad: 2017-05-02 08:03