Gymnasiesärskolan i Malmö

Gymnasiesärskolan är en egen skolform. Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till gymnasiesärskolan har oftast gått i grundsärskola. Gymnasiesärskolans program är en fortsättning på dessa studier. Efter 4 år i gymnasiesärskolan kan du gå vidare till arbete eller andra studier, du är däremot inte behörig att söka vidare till utbildningar som kräver gymnasieexamen. 

Gymnasiesärskolan erbjuder utbildningar som på olika sätt är anpassade utifrån elevernas behov. Gymnasiesärskolan uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Gymnasiesärskolans nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för estetiska verksamheter

Skola: Malmö latinskola

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Skola: Valdemarsro gymnasium

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Skola: Värnhemsskolan

Programmet för hälsa, vård och omsorg med Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Skola: Malmö Idrottsgymnasium

Programmet för samhälle, natur och språk

Skola: Valdemarsro gymnasium

Programmet för skog, mark och djur

Skola: Valdemarsro gymnasium

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
Skola: Valdemarsro gymnasium