Yrkesutbildningar och högskolebehörighet

Regeringen har beslutat att alla elever på yrkesprogrammen ska kunna läsa in grundläggande högskolebehörighet inom ramen för sitt program och programmets ordinarie 2 500 poäng.

Det här gäller just nu

På sju av de tolv yrkesprogrammen finns det i dag möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. På de andra fem yrkesprogrammen däremot (bygg- och anläggning, fordons- och transport, hantverk, naturbruk samt VVS- och fastighet) måste eleverna läsa utökat program, minst 100 poäng extra utöver de vanliga 2500 poängen, för att kunna nå grundläggande behörighet. Detta beror på att de behörighetsgivande kurserna inte finns inom programfördjupningen på dessa program.

Nedan finns det som idag gäller för att läsa in grundläggande högskolebehörighet på de olika yrkesprogrammen.

Barn- och fritidsprogrammet

För att eleverna på barn- och fritidsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder svenska 3 och svenska som andraspråk 3 som programfördjupning.
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 är ett programgemensamt ämne på programmet.
Svenska 3 och svenska som andraspråk 3 finns i programmets program­fördjupning.

Om skolan erbjuder de kurserna som programfördjupning kan eleven välja en av dem och måste då dessutom läsa engelska 6 som individuellt val för att få grundläggande högskolebehörighet. Om skolan inte erbjuder svenska 3 och svenska som andraspråk 3 som programfördjupning har eleven alltid rätt att läsa kursen som individuellt val. Eleven har dess­utom alltid rätt att läsa in en grundläggande högskolebehörighet som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på barn- och fritidsprogrammet eftersom fortsättningskurser i naturkunskap och sam­hällskunskap (kurserna 1a2) är programgemensamma. Dessutom kan skolan erbjuda matematik 2a som programfördjupning.

Bygg- och anläggningsprogrammet

För att eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet ska uppnå grund­läggande högskolebehörighet måste de läsa utökat program med 100 poäng.
Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom måste skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på bygg- och anläggningsprogrammet eftersom skolan kan erbjuda matematik 2a och fysik 1 som programfördjupning.

El- och energiprogrammet

För att eleverna på el- och energiprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder engelska 6 som programfördjupning.

Om skolan erbjuder den kursen som programfördjupning kan eleven välja den och måste då dessutom läsa svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val för att få grundläggande högskole-behörighet. Om skolan inte erbjuder engelska 6 som program­fördjupning har eleven alltid rätt att läsa den som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på el och energiprogrammet eftersom skolan kan erbjuda matematik 2a och 3, kemi 1 och en fortsättningskurs i naturkunskap som program­fördjupning.

Fordons- och transportprogrammet

För att eleverna på fordons- och transportprogrammet ska uppnå grund­läggande högskolebehörighet måste de läsa utökat program med 100 poäng.

Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom måste skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Handels- och administrationsprogrammet

För att eleverna på handels- och administrationsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder svenska 2 och svenska som andraspråk 2 samt engelska 6 som programfördjupning.
Om skolan erbjuder de kurserna som programfördjupning kan eleven välja dem och måste då dessutom läsa svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 3 som individuellt val för att få grundläggande högskole-behörighet. Om skolan inte erbjuder svenska 2, svenska som andraspråk 2 och engelska 6 som programfördjupning har eleven alltid rätt att läsa dem som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på handels- och administrationsprogrammet eftersom skolan kan erbjuda matematik 2a och moderna språk som programfördjupning.

Hantverksprogrammet

För att eleverna på hantverksprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet måste de läsa utökat program med 100 poäng.
Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom måste skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på hantverks-programmet eftersom skolan kan erbjuda matematik 2a och 3 samt ytterligare kurser i naturkunskap, samhällskunskap och historia (kurserna 1a2 och 2).

Hotell- och turismprogrammet

För att eleverna på hotell- och turismprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program.

Engelska 6 är ett programgemensamt ämne på programmet.
Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in en grundläggande högskole-behörighet som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på hotell och turismprogrammet eftersom skolan kan erbjuda moderna språk som programfördjupning.

Industritekniska programmet

För att eleverna på industritekniska programmet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder engelska 6 som programfördjupning.

Om skolan erbjuder den som programfördjupning kan eleven välja den och måste då dessutom läsa svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val för att få grundläggande högskolebehörighet. Om skolan inte erbjuder engelska 6 som programfördjupning har eleven alltid rätt att läsa den som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på industri-tekniska programmet eftersom skolan kan erbjuda några av kurserna matematik 2a, 3 och 4, biologi 1, fysik 1 och 2, kemi 1 och 2 samt natur­kunskap 1a1 och 2 som programfördjupning.

Naturbruksprogrammet

För att eleverna på naturbruksprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet måste de läsa utökat program med 100 poäng.
Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom måste skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskole-behörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på naturbruks-programmet eftersom kursen biologi 1 är programgemensam. Dessutom kan skolan erbjuda några av kurserna matematik 2a, 3, fysik 1, kemi 1 samt biologi — naturbruk som programfördjupning.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För att eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder engelska 6 som programfördjupning.

Om skolan erbjuder den kursen som programfördjupning kan eleven välja den och måste då dessutom läsa svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val för att få grundläggande högskole-behörighet. Om skolan inte erbjuder engelska 6 som program­fördjupning har eleven alltid rätt att läsa den som individuellt val.

Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på restaurang och livsmedelsprogrammet eftersom skolan kan erbjuda moderna språk som programfördjupning.

VVS- och fastighetsprogrammet

För att eleverna på VVS- och fastighetsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet måste de läsa utökat program med 100 poäng.

Skolan måste erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom måste skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande hög­skolebehörigheten som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på VVS- och fastighetsprogrammet eftersom skolan kan erbjuda matematik 2a som programfördjupning.

Vård- och omsorgsprogrammet

För att eleverna på vård- och omsorgsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver de inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder svenska 3, svenska som andraspråk 3 och engelska 6 som programfördjupning.

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 är programgemensamt ämne på programmet.
Svenska 3, svenska som andraspråk 3 och engelska 6 finns i programmets programfördjupning. Om skolan erbjuder de kurserna som program-fördjupning kan eleven välja dem och har då grundläggande högskole-behörighet. Om skolan inte erbjuder Svenska 3, svenska som andraspråk 3 och engelska 6 som programfördjupning har eleven alltid rätt att läsa den som individuellt val. Eleven har också alltid rätt att läsa in en grund­läggande högskolebehörighet som utökat program.

Det är också möjligt att få viss särskild högskolebehörighet på vård- och omsorgsprogrammet eftersom fortsättningskursen i samhällskunskap (1a2) är programgemensam. Dessutom kan skolan erbjuda matematik 2a som programfördjupning.
Naturkunskap 2 som kan krävas för särskild behörighet till vissa utbildningar motsvaras av en kombination av fyra kurser som alla elever på programmet läser inom ramen för dels de gymnasiegemensamma.