Klagomålsformulär förskola och annan pedagogisk omsorg

När du skickar e-post registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom kort. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte skolförvaltningarna ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-24 10:56