Klagomålsformulär gymnasie- och vuxenutbildning

När du skickat in anmälan nedan registreras den som en inkommen handling hos oss och du får en bekräftelse på att anmälan har kommit in till förvaltningen. Förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Klagomålet handläggs skyndsamt.

Har du frågor eller vill komplettera din anmälan kan du kontakta den handläggare som har bekräftat mottagandet av anmälan.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte skolförvaltningarna ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Senast ändrad: 2016-10-12 09:03