Kurser att pröva hos oss

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva hos oss, rekommenderad litteratur i respektive kurs, antal prövningstillfällen samt länk till Skolverkets hemsida med kunskapskraven för varje kurs.

Akutsjukvård SJUAKU0
Rekommenderad litteratur:Akutsjukvård, Johan Strömberg
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152315200
Antal prövningstillfällen: 2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Rekommenderad litteratur:Etik och människans livsvillkor, Katri Cronlund
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307571
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Friskvård och hälsa HAAFRI0 (tidigare HÄLFRI0)
Rekommenderad litteratur:Friskvård och hälsa, Stina Zegarra Willquist och Johan Paulsson
Förlag:Svenska Grossisten
ISBN:978-91-980247-4
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt och 1 praktiskt provtillfälle
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
HälsopedagogikHALHAL0 (tidigare HÄLHÄL0)
Rekommenderad litteratur:Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-91-523-0923
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt och 1 praktiskt provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Medicin 1MEDMED01
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Gudrun Arvidsson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47-10839
Antal prövningstillfällen: 1-2 skriftliga och 1 praktiskt provtillfälle
Övrigt:APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
  
Alternativt 1: 
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Maria Bengtsson och Ulla Lundström
Förlag:Gleerups
ISBN:40689917
Alternativt 2: 
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Urban Gillå
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152302224
Medicin 2MEDMED02
Rekommenderad litteratur:Medicin 1 och 2, Elsie Setterberg
Förlag:Gleerups
ISBN:978-91-473546
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Psykiatri 1PSYPSY01
Rekommenderad litteratur:Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307595
Antal prövningstillfällen:1-2 skriftliga provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
  
Alternativt 
Rekommenderad litteratur: Psykiatri 1, Barbro Blume, Inga-Lisa Sigling
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47-10803-9
Psykiatri 2 PSYPSY02
Rekommenderad litteratur:Psykiatri 2, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978915231641
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Psykologi 1PSKPSY01
Rekommenderad litteratur: Lev i tiden, Katri Cronlund
Förlag:Bonnier
ISBN:978-91-523-0223
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt provtillfälle alternativt inlämningsuppgift och muntligt provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Samhällsbaserad psykiatriPSYSAM
Rekommenderad litteratur:Samhällsbaserad psykiatri, Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152315163
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
SocialpedagogikPEASOC0
Rekommenderad litteratur:Socialpedagogik, Sarah Johansson & Lars Skärgren
Förlag:Liber
ISBN:978-91-523-0223
Övrigt:APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Specialpedagogik 1SPCSPE01
Rekommenderad litteratur:Specialpedagogik 1, Monica Johansson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-4710778
Antal prövningstillfällen: 1-2 skriftliga provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Specialpedagogik 2SPCSPE02
Rekommenderad litteratur:Specialpedagogik 2, Monica Johansson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47108329
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorgsarbete 1VÅRVÅR01
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorgsarbete 1, Monica Imborn, Britta Åsbrink
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307588
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorgsarbete 2VÅRVÅR02
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorgsarbete 2, Gudrun Arvidsson
Förlag:Liber
ISBN:9789147107704
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt och 1 praktiskt provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorg vid demenssjukdomGERVÅR0
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorg vid demens, Margareta Skog
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-915231966-6
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Äldres hälsa och livskvalitetGERÄLD0
Rekommenderad litteratur:Äldres hälsa och livskvalitet, Margareta Skog, Margareta Grafström
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-915231521-7
Antal prövningstillfällen:1-2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 

* I dialog med prövningsförrättaren planeras om du ska göra en APL, praktiska moment eller validera.

Senast ändrad: 2017-07-10 09:45