Våra utbildningar

Undersköterska, 56 veckor

Den här utbildningen är för dig som vill gå i en klass hela utbildningstiden, måndag till fredag. Du studerar både enskilt och tillsammans med andra. Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök. Obligatorisk APL. Undersköterska, 56 veckor

Undersköterska, Närdistans helfart

Du måste känna dig bekväm med att arbeta vid dator i denna studieform. Det mesta av tiden arbetar du självständigt och skickar in och får respons på uppgifter via internet och tar del av material som läraren lägger ut på lärplattformen. Obligatorisk salsundervidning ½ till en dag per vecka och APL. Undersköterska, Närdistans helfart

Undersköterska, Närdistans halvfart

I denna studieform läser du i ett långsammare studietempo, 200 poäng per termin istället för 400 poäng. Du måste känna dig bekväm med att arbeta vid dator i närdistansen. Det mesta av tiden arbetar du självständigt och skickar in och får respons på uppgifter via internet och tar del av material som läraren lägger ut på lärplattformen. Obligatorisk salsundervidning ½ till en dag per vecka och APL. Undersköterska, Närdistans halvfart

Undersköterska, Lärling

Den här utbildningen är för dig som vill gå i en klass hela utbildningstiden men trivs med att varva teori med praktik. Större delen av utbildningen, upp till 70% av tiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. Undersköterska, Lärling

Om du har erfarenhet av yrkesområdet kan du ta kontakt med någon arbetsplats som kan ta emot dig som lärlingselev. I så fall måste du bifoga ett intyg från arbetsplatsen. Det kan vara kommunal eller privat verksamhet som bedriver vård och omsorg av sjuka, äldre eller individer med funktionsnedsättning. Arbetet inom ramen för personlig assistens godkänns inte som lärlingsplats. Du kan inte söka egen lärlingsplats på sjukhuset eller inom psykiatri. Blankett Intyg om lärlingsplats

Grafisk operatör, lärling

Den här utbildningen är för dig som vill gå i en klass hela utbildningstiden men trivs med att varva teori med praktik. Större delen av utbildningen, upp till 70% av tiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser.  Grafisk operatör, lärling

Enstaka kurser

Vi kan i mån av plats erbjuda enstaka kurser. Se mer om aktuella kurser på Malmö Stads vuxenutbildningswebb.

Utbildningsinformation, ansökan och antagning.

Se Malmö stads vuxenutbildningswebb för vidare information om våra kurser och utbildningar.

Ansökan till våra kurser gör du via internet. Ansökningssidan hittar du här.

Senast ändrad: 2017-10-09 11:00