Information för komvuxstuderande

Information om gymnasieexamen och slutbetyg:

Saknar du en gymnasieexamen eller slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasie-examen eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (komvux).

OBS! För att få en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning i Malmö måste du ha läst eller gjort prövning i minst en kurs inom komvux Malmö. Mer information hittar du här.

Ändrade regler kring möjligheten att ta ut slutbetyg:

  • Regeringen har beslutat om en förordningsändring som medför förlängning av möjligheten att ta ut ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning fram till och med den 1 juli 2020.
  • Med anledning av detta har Sveriges universitet och högskolors förbund (SUHF) beslutat att flytta fram datum till den 1 juli 2020 för införande av skärpta krav om grundläggande behörighet.

Viktig information angående slutbetyg.

Senast ändrad: 2017-09-05 08:07