Träffa representanter för skolor

Du har möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum. Då kan du ställa frågor om deras utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan med mera.

Folkhögskolor i Skåne:

OBS! Sommaruppehåll. Nya möjligheter för att träffa folkhögskolorna kommer under hösten.

Folkhögskolorna träffar du tisdagar jämna veckor 13.00-16.00.  Läs mer om Skånes folkhögskolor här.

Lunds universitet:

OBS! Sommaruppehåll

Från och med onsdagen den 23 augusti träffar du Lunds Universitet varje onsdag 13-15. 

Läs mer om Lunds universitet här.

Malmö högskola:

OBS! Sommaruppehåll.

Från och med torsdagen den 31 augusti träffar du Malmö högskola torsdagar ojämna veckor 10.00-12.00. Läs mer om Malmö högskola här.