Träffa representanter för skolor

 

Du har möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum.

Då kan du ställa frågor om deras utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan med mera.

Lunds universitet:

Lunds Universitet träffar du torsdagar jämna veckor 13.00-16.00 med start 1 februari. Läs mer om Lunds universitet här.

Malmö universitet:

Malmö universitet träffar du torsdagar ojämna veckor 10.00-12.00 med start den 18 januari. Läs mer om Malmö universitet här.

Folkhögskolor i Skåne:

Folkhögskolor i Skåne träffar du varannan tisdag kl 13-16 ojämna veckor från och med den 30 januari.

Läs mer om folkhögskolor här.

Senast ändrad: 2018-01-17 15:05