TODO

Välkommen till Malmös största provrum för jobbtankar. En gång om året samlar vi arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga.

TODO är en jobb- och utbildningsmässa för unga Malmöbor 15-30 år. Evenemanget är återkommande och äger rum under tre dagar i november. Malmö stad är arrangör i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

På TODO kan unga Malmöbor

  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • förbättra sitt CV i CV-workshopen
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i sitt jobbsökande

Besök oss på Facebook


TODO arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. TODO är ett årligt återkommande evenemang och äger rum i november. Det övergripande målet är att få fler unga Malmöbor in på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, och att företagen i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare. TODO-mässan sträcker sig över tre dagar, omfattar en yta på 4000 kvm med ett 120-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TODO.