För utbildningsanordnare med betygsrätt

Detta gäller om ni som utbildningsanordnare ska skicka in betygsutdrag till förvaltningen.

Utfärdare med betygsrätt

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning finns bestämmelser om betygsrätt för vuxenutbildning som innebär en möjlighet för en enskild utbildningsanordnare att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg, under förutsättning att den enskilde utbildningsanordnaren har beviljats betygsrätt av Skolinspektionen. Betygsutdrag ska skickas till den studerandes hemkommun i anslutning till kurs-/utbildningsslut.

Att tänka på innan ni skickar utdrag ur betygskatalog:

  • Skicka in utdrag ur betygskatalog/intyg som uppfyller SKOLFS 2012:8 (se bilaga)
  • En individ per utdrag
  • Personen ska vara folkbokförd i Malmö (1280) på betygsdatum
  • Utdraget ska vara underskrivet av rektor

Betyg som inte uppfyller ovanstående krav kommer att returneras. Se även SKOLFS 2014:119.

Betyg motsvarande grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Myndighetsavdelningen - Vuxantag
205 80 Malmö

Betyg motsvarande SFI skickas till:

Komvux Malmö Centrum
Att: Hanna Hallgren
Spårvägsgatan 9
214 27 Malmö

Skicka gärna med kontaktuppgifter om vi skulle behöver kontakta er.

Senast ändrad: 2017-07-12 07:43