Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Viktig information till dig som studerar på komvux:

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som medför förlängning av möjligheten att ta ut ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning fram till och med den 1 juli 2020.


Med anledning av detta har SUHF beslutat att flytta fram datum (till den 1 juli 2020) för införande av skärpta krav om grundläggande behörighet.


Läs mer om dessa förändringar här.

Ändrad tillgänglighet i samband med högtiderna:

Under vecka 51,52 och 1 har Vägledningscentrum inklusive sfianmälan ändrade öppettider och tillgänglighet. 

  • Öppettider vägledningen här .
  • Öppettider sfianmälan här.

Vägledningscentrum

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

  • Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier.
  • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
  • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation.
  • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.
  • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig.
  • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. 
  • Sammanställa dina erfarenheter; arbete, praktik, språkkunskaper och intressen, på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj.
  • För dig som är nyanländ kan du göra anmälan till svenska för invandrare (sfi) på Föreningsgatan 9.