Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Till dig som ska söka till komvux Malmö:

Komvux Malmös webbansökan har fått ny layout och nytt upplägg men du kan fortfarande logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare och ansöka till de kurser/kurspaket som fortfarande är sökbara. Till den nya sidan: www.malmo.se/komvuxansokan

Viktig information till dig som studerar på komvux:

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som medför förlängning av möjligheten att ta ut ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning fram till och med den 1 juli 2020.

Med anledning av detta har SUHF beslutat att flytta fram datum (till den 1 juli 2020) för införande av skärpta krav om grundläggande behörighet.

Läs mer om dessa förändringar här.

Vägledningscentrum

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

  • Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier.
  • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
  • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation.
  • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.
  • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig.
  • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. 
  • Sammanställa dina erfarenheter; arbete, praktik, språkkunskaper och intressen, på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj.
  • För dig som är nyanländ kan du göra anmälan till svenska för invandrare (sfi) på Föreningsgatan 9.