Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Du har rätt att studera sfi om:

  • du är folkbokförd i Malmö kommun
  • är minst 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Rätt att studera sfi har också EU-medborgare med uppehållsrätt.

Det finns tre olika studievägar på sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vad du har studerat innan. Tillsammans med personal på Vägledningscentrum/sfi avgörs vilken studieväg som passar dig.

Kurser inom sfi startar regelbundet under året.

Anmälan till sfi -
så här går det till:

Är du ny i Malmö besöker du först Invandrarservice på Föreningsgatan 7B, tredje våningen. Kontaktuppgifter till Invandrarservice

Efter kontakten med Invandrarservice gör du din sfi-anmälan på Föreningsgatan 9.

För att kunna anmäla dig måste du:

  • vara folkbokförd i Malmö samt ha ett fullständigt personnummer eller vara EU-medborgare med uppehållsrätt.
  • ta med pass/ID-kort och beslut om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt.

För att du ska hinna anmäla dig innan Invandrarservice stänger för lunch, kom i god tid innan kl. 12. En anmälan tar cirka 30 minuter.

Har du läst sfi tidigare och vill återanmäla dig gör du detta på Föreningsgatan 9.