Träffa representanter för skolor

Du har möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum. Då kan du ställa frågor om deras utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan med mera.

Folkhögskolor i Skåne:

Folkhögskolorna träffar du tisdagar jämna veckor 13.00-16.00. Läs mer om Skånes folkhögskolor här.

Lunds universitet:

Lunds universitet träffar du onsdagar ojämna veckor 13.00-16.00.

Obs! Träffen den 15/3 är inställd. Nästa tillfälle blir 29/3.

Läs mer om Lunds universitet här.

Malmö högskola:

Malmö högskola träffar du torsdagar ojämna veckor 10.00-12.00.

Läs mer om Malmö högskola här.