Service Manager 
– for future tourism

Foto: Colourbox.com

Ledarskap och Projektledning när den är som bäst!

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba som ledare i turismnäringen och som bara nöjer dig med det bästa. En utbildning som leder till arbete.

Följ oss gärna på facebook och Instagram: service_manager


Ansökan till kursstart hösten 2017 kommer att öppna i mitten på februari. Håll utkik för mer information.

Om utbildningen

Service Manager – for future tourism är en en 2-årig Yrkeshögskoleutbildning med inriktning på ledarskap som bedrivs på en nivå som motsvarar högskolestudier. Utbildningens lokaler ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen –  i centrala Malmö. Regionen är i stort behov av kompetent arbetskraft till nya dragplåster som Malmö Arena, Swedbank Stadion, Malmö Live etc. och många evenemang som nu förläggs i Skåne.

Vi tror att du är driftig, ambitiös, samt att du vill öka dina färdigheter och fördjupa dina kunskaper för att bli en bra ledare. På vår utbildning får du hjälp att förverkliga dina drömmar! Utbildningen omfattar 400 YH-poäng (1 vecka = 5 poäng) och innehåller både teoretiska och praktiska moment. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det är inte traditionell praktik utan ett aktivt lärande i arbetet, LIA, med problemlösning i en pedagogisk helhet.

Läs om kurser och kursinnehåll

Se vår inspirationsfilm

Undevisningsmetoder

Undervisningen är till stora delar baserad på problembaserad metodik och bygger på arbeten i basgrupper. Under utbildningens gång kommer du som studerande att genomföra flera projektarbeten och prova på olika roller i en projektgrupp, roller som direkt anknyter till blivande yrkesroller. Studiebesök, seminarier, externa föreläsare samt studieresor ingår också.

En del i utbildningen är också din personliga utveckling. Du får verktyg och möjlighet att utveckla dina personliga egenskaper och stärka din förmåga att samarbeta, lösa problem, ta ansvar och initiativ, vara kreativ, tåla stress, kommunicera och anpassa dig till nya och föränderliga situationer i arbetslivet.

Ledningsgrupp och kontaktnät

Vi har en mycket aktiv och kompetent ledningsgrupp med representanter från Malmö Turism, Event in Skåne, Visita, Hurtigrutten, BRA (Braathens Regional Airlines), MalmöMässan, Ystad Turism och Malmö Högskola. Näringslivet har en stor inverkan på och insyn i vår utbildning. Vårt goda samarbete underlättar för många av våra studerande att snabbt få anställning efter examen.

Vid det här laget har vi också ett upparbetat kontaktnät med företag både i Sverige och utomlands som ställer upp med sin tid och kunskap för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen – LIA. Som studerande har du friheten att förlägga denna del av utbildningen var du vill i Skåne, Sverige eller utomlands.  Du själv står för resa och uppehälle. Bara din fantasi sätter gränserna!

Om ansökan

Antagningskrav​

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

  • Slutbetyg med lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng
  • lägst betyget Godkänd i Svenska A / Svenska 1 samt i Engelska A / Engelska 5
  • två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid, alternativt omräknad deltid, från servicenäringen. (2 års arbetslivserfarenhet på 50% räknas alltså om till 1 års heltid).

Sökande med erfarenhet av arbete i servicenäringen samt om du haft en ledande befattning uppmanas att tydligt ange detta då det är meriterande och genererar extra poäng vid urval.

All behörighet måste vara styrkt med vidimerade kopior som bifogas ifylld ansökningsblankett.

Bifoga till ansökan (obligatoriskt)

  • Slutbetyg eller motsvarande som styrker grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
  • Personligt brev om varför du sökt utbildningen och hur den passar in i din framtida karriär
  • CV + Personligt foto
  • Handlingar som styrker två års arbetslivserfarenhet på heltid eller omräknad deltid från servicenäringen.

Behöriga sökanden kallas till särskilt prov.

Läs om pedagogiskt stöd och tillgänglighet