Senast uppdaterad 2015-12-23 10:44.

”Våra Liv” ska förebygga radikalisering

Projektgruppen Våra Liv. Från vänster: Rafi Farouq, Felix Unogwu, Aida Music Omahic, Henrik Melius och Salahuddin Barakat

Projektgruppen Våra Liv. Från vänster: Rafi Farouq, Felix Unogwu, Aida Music Omahic, Henrik Melius och Salahuddin Barakat

I början av december beviljades Malmö stad tillsammans med fyra samarbetsparter 4,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för första året med projektet Våra Liv som riktar sig till unga personer i riskzonen i Malmö. Efter nyår startar Våra Liv sin verksamhet, som del av Malmös övergripande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år, som är bosatta eller vistas i Malmö med omnejd, och som befinner sig i miljöer och livssituationer som gör dem extra mottagliga för påverkan av grupper med våldsbejakande extremistisk agenda och antidemokratiska budskap. Arbetet inkluderar även närstående, familj och vänner till dessa unga och ska pågå i tre år.

Det är föreningarna Spiritus Mundi, Islamakademin och Flamman Ungdomens hus samt Felix Unogwu med lång erfarenhet från internationellt arbete med de-radikalisering av barnsoldater, som tagit initiativet till projektet och fått med sig Malmö stad, som står som projektägare.

– Styrkan är just våra respektive unika kompetenser och roller och vad som händer när vi kombinerar dem och arbetar tillsammans med kommunen, säger Henrik Melius från Spiritus Mundi, som arbetar med ungdomar och kultur genom dialog och delaktighet.

Plattform Malmö leder arbetet

Malmö stad är projektägare genom Plattform Malmö på sociala resursförvaltningen, vars kommunövergripande verksamheter syftar till att stödja unga och deras familjer i svårigheter eller brottsutsatthet. Samverkan med skolor ingår också i projektet. Rekrytering av projektledare pågår. Malmö stad ser det som en styrka att initiativet kommer från civilsamhället.

– Malmökommissionen rekommenderade, förutom långsiktiga satsningar på jämlika levnadsvillkor, att vi inom kommunen arbetar i kunskapsallianser med andra aktörer i samhället. Ingen av oss kan göra hållbara förändringar själv. Genom kunskapsallianser får vi starkare demokratiska processer, som i sig självt är med och bygger samhället och förebygger våld och radikalisering av olika slag, säger Malin Martelius från stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet, som varit med och tagit fram projektansökan.

Hur stort är problemet med våldsbejakande extremism?

Enligt SÄPO har uppskattningsvis 300 personer åkt utomlands från Sverige för att delta i väpnade konflikter.

– En siffra säger dock väldigt lite om behovet av förebyggande insatser. Vi kan anta att det finns en grupp unga som befinner sig i riskzonen för politisk eller religiös radikalisering. Att kartlägga den gruppen blir en av våra första uppgifter och här är polisen en viktig samverkanspartner. Det är viktigt att kommunen inte blir brottsbekämpande. Vi ska arbeta förebyggande och stödjande, säger Aida Music Omahic, sektionschef inom enheten för stöd och utveckling på sociala resursförvaltningen.

Kontaktuppgifter Våra Liv/

Plattform Malmö, tel: 040-34 05 50

Aida Music Omahic, sektionschef, sociala resursförvaltningen
E-post: aida.music.omahic@malmo.se
Tel: 0709-68 72 93

Spiritus Mundi, Henrik Melius
E-post: henrik@spiritusmundi.nu
Tel: 0703-00 00 69 / 040-240505

Islamakademin, Salahuddin Barakat
E-post: salahuddin@islamakademin.se
Tel: 0704-02 31 06

Flamman Ungdomarnas hus, Rafi Farouq
E-post: rafi.farouq@flammanhyllie.se
Tel: 0739-09 46 34

Felix Unogwu
E-post: Felix_uno@hotmail.com
Tel: 0700-34 74 81