Senast uppdaterad 2016-11-04 13:37.

Inga barn i kläm på Familjerådgivningen

Medarbetare Familjerådgivningen

Medarbetare Familjerådgivningen

På Familjerådgivningen har medarbetarna funderat på hur de på bästa sätt kan vara till hjälp för separerade föräldrar som inte kommer överens och de barn som drabbas av dessa konflikter. En föreläsning gav dem inspiration till ”No Kids In The Middle”.

– Vi vet att den extrema stress som många av dessa föräldrar och barn lever med påverkar barnen och deras mående negativt på många sätt. En föreläsning med Justin van Lawick gav oss inspiration och idéer till ett för oss nytt arbetssätt, säger Malena Cronholm-Nouicer.

Justine van Lawick och hennes terapeutkollegor i Holland har under många år arbetat fram modellen No Kids In The Middle som vänder sig till separerade föräldrar i konflikt och deras barn. Under sommaren 2016 fick Familjerådgivningen möjligheten att besöka Justine och delta i några intensiva utbildningsdagar där de lärde sig mer om modellen. Under hösten har medarbetarna arbetat fram ett material som är anpassat till verksamhetens specifika förutsättningar.

Färre konflikter och ökat samarbete

Syftet med kursen är att konflikterna mellan de separerade föräldrarna ska minska och att de ska utveckla ett bättre samarbete som på så sätt förbättrar barnens situation och mående.

– Vi träffas en gång varannan vecka vid sammanlagt åtta tillfällen. Föräldrar träffar andra föräldrar i liknande situation och arbetar aktivt tillsammans med gruppterapeuterna kring hur situationen kan förbättras. Barnen, som kan vara mellan 4 och 17 år, träffas under samma tid tillsammans med barngruppledarna i smågrupper. Utöver olika kreativa och stimulerande aktiviteter får barnen tillsammans med andra barn möjlighet att uttrycka hur det kan vara att leva med separerade föräldrar som inte kommer överens, berättar Malena.

Varje träff varar två timmar med en paus i mitten där föräldrar och barn fikar tillsammans. Mellan träffarna får föräldrarna olika hemuppgifter som delvis görs tillsammans med viktiga personer i nätverket.

Viktigt med stöd från nätverk

För att anmäla sig till kursen så krävs det att båda föräldrarna på egen hand anmäler sitt intresse till Familjerådgivningen. Därefter träffar medarbetare på Familjerådgivningen föräldrar och barn för mer information. Inför första grupptillfället bjuder föräldrarna in viktiga personer i sitt nätverk till en träff där Familjerådgivningen berättar om det arbete som väntar och behovet av stöd och hjälp från nätverkets sida.

– Det är ett hårt arbete att förändra och föräldrarna behöver därför allt stöd de kan få och nätverket har en stor betydelse. Vi hoppas att föräldrarna med hjälp av oss och med stöd av sitt nätverk kan hitta nya sätt att samarbeta och kommunicera på och att barnen därmed ska må bättre, säger Malena.

Faktaruta


No Kids In The Middle vänder sig till separerade föräldrar i Malmö som inte kommer överens. Barnen ska vara mellan 4 och 17 år. Föräldrarna får inte ha en pågående tvist som rör barnen. Om så är fallet får de ta en paus i den processen för att kunna delta i No Kids In The Middle.

Deltagandet är kostnadsfritt. Planerad start för kursen är i januari 2017. Senaste anmälningsdatum är den 14 november.

Anmälan görs till:
Malena Cronholm-Nouicer, tfn 0723-86 92 69 eller
Karin Wulff, tfn 040-34 03 75
E-post: familjerådgivningen@malmo.se