Senast uppdaterad 2017-02-13 11:03.

Försörjningsstödet har minskat

graf

Försörjningsstödet har minskat, både när det gäller kostnader och antal hushåll med bidrag. Detta trots att antalet Malmöbor har blivit 4400 fler under året.

Nu minskar utbetalningarna av försörjningsstöd. I oktober 2016 minskade utbetalningarna av försörjningsstöd jämfört med samma månad förra året. I oktober i år betalades 81,5 miljoner kronor ut vilket är 637 000 kronor mindre än samma månad 2015. Även för september var det utbetalda beloppet lägre.

Också antalet hushåll med försörjningsstöd minskar.  Under perioden januari till oktober minskade antalet unika hushåll som någon gång under året ansökt och beviljats ekonomiskt bistånd. Det är i genomsnitt 2,1 % färre hushåll som beviljats bistånd per månad år 2016 jämfört med samma period förra året. Jämförelsen innebär att 211 hushåll färre har behov av och beviljas ekonomiskt bistånd 2016 jämfört med 2015. 

Av det totala antalet hushåll som har försörjningsstöd har antalet hushåll med barn minskat mest, med 3.2%. 

- Det är väldigt glädjande att siffrorna sjunker för nu sjunker också kommunens kostnader för försörjningsstöd. Men ännu viktigare är den stora betydelse detta har för de Malmöbor som nu kan försörja sig själva och sina familjer. Frågan om att minska behovet av försörjningsstöd är central för den nya organiseringen som vi förbereder nu. Arbetsmarknads- och sociala frågor kommer att få en tätare koppling i den nya organisationen, säger Birgitta Vilén-Johansson, chef för Välfärdsavdelningen på stadskontoret.

Socialsekreterare som gör skillnad

Malmö stad har sedan 2014 arbetat målinriktat med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd bl.a. genom riktade insatser för 30 miljoner kronor. Det extra tillskottet av pengar innebär fler socialsekreterare med färre ärenden, vilket har ökat tiden för stöd till klienterna.

- Det finns sannolikt flera anledningar till den minskning som har skett. Arbetslöshetssiffrorna, som fortfarande är höga i Malmö, visar en liten förbättring efter att länge ha legat stilla. Att underhållsstödet har ökat i år kan också utgöra en skillnad för hushåll som har levt nära gränsen för försörjningsstöd, säger Helena Hansson utvecklingssekreterare på stadskontoret.

- Vi står sannolikt inför fler stora utmaningar i Malmö som kommer att öka trycket på Individ- och familjeomsorgen i framtiden, men just nu måste vi kunna glädja oss åt de positiva siffrorna. Många duktiga medarbetare inom Individ- och Familjeomsorgen är att tacka för det förbättrade läget, säger Birgitta Vilén-Johansson, chef för väfärdsavdelningen på stadskontoret.