Senast uppdaterad 2016-11-22 10:06.

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 23-24 november direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Sammanträdet börjar klockan 9.00 båda dagarna och bland ärendena hittar vi:

  • Förslag till skattesats samt budget 2017 med plan för 2018-2022
  • Översyn av den kommunala organisationen Malmö stad: inrättande av vård- och omsorgsnämnd, funktionsstödsnämnd, arbetsmarknads- och socialnämnd samt förändringar av övriga berörda nämnder
  • Hemställan från MKB Fastighets AB om kommunfullmäktiges godkännande av genomförande av stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah