Senast uppdaterad 2016-11-25 14:59.

Våld mot kvinnor uppmärksammas

Sara Olsson, regionkoordinator mot människohandel syd, Lisa Green, regionkoordinator mot människohandel syd, Ann-Helen Westerdahl, projektledare och Margot Olsson, kvinnofridssamordnare

Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Malmö stad arbetar på flera sätt för våldsutsatta kvinnor. Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Malmö stad uppmärksammar dagen med föreläsningar och konferens.

– Det är viktigt för oss att uppmärksamma dagen då våld mot kvinnor är väldigt utbrett. WHO gjorde en undersökning för ett par år sedan som visar att mer än en tredjedel av alla kvinnor i världen blir utsatta för systematiskt partnervåld eller sexuellt våld. Våldet mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa, säger Malmö stads kvinnofridssamordnare Margot Olsson.

Malmö stad har sedan 2013 uppmärksammat dagen på olika sätt. I år hålls bland annat en föreläsning med fokus på särskilt utsatta grupper:

– Vår huvudföreläsare Wiveca Holst pratar om våld riktat mot äldre och personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Jag kommer också att presentera de resultat som framkom i den rapport som jag arbetat med och som handlar om möjligheter och begränsningar att upptäcka våld i nära relation inom vård- och omsorgsarbetet, berättar projektledare Ann-Helen Westerdahl.

Även Mika Malmö uppmärksammar dagen genom att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Noomi hålla en konferens om prostitution och människohandel. Syftet med konferensen är att presentera konkreta arbetsmetoder för yrkesverksamma som de kan använda i arbetet med att ge stöd och skydd till brottsutsatta:

– Vi vill ge andra aktörer i vår region kunskap om hur man kan synliggöra personer som är brottsutsatta och som befinner sig i prostitution. Det är stor efterfrågan på mer kunskap inom området. Majoriteten av de ärenden vi arbetar med på Mika Malmö handlar om våld i nära relation, berättar Elisabeth Green, samordnare mot människohandel Region Syd.

Det fortsatta arbetet mot våld i nära relation i Malmö stad bland annat fokusera på hedersvåld och det förebyggande arbetet. Margot Olsson berättar mer:

– En del av arbetet framöver handlar om att implementera den plan som Kommunfullmäktige beslutade om i februari i år, Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation.  Förebyggande arbete är ett prioriterat område då vi hittills arbetat för lite med att förhindra att våld överhuvudtaget uppstår. Dessutom kommer vi att i ännu större utsträckning försöka nå de som använt våld för att förhindra att det upprepas. Vi kommer även att utveckla stödet till särskilt utsatta grupper och uppmärksamma hedersfrågan ytterligare.