Senast uppdaterad 2016-12-06 12:12.

Fågelinfluensan

Det är nu bekräftat att fågelinfluensan drabbat Malmö. De döda fåglar som skickats för analys bar på smittan.

Det är skrattmåsar och kråkor som har påträffats döda. Det är främst fåglar som lever i eller nära vatten som drabbas. Fågelinfluensan smittar mellan fåglar och det är därför viktigt att skilja sina tamfåglar från vildfåglar. Influensan smittar inte från fågel till människa, inte heller från fågel till annat djur.