Senast uppdaterad 2016-12-20 15:09.

Värdiga vinnare av Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris 2016

Bledar Zuta samt deltagare från Näktergalen

I en ceremoni i Rådhuset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 mottog årets pristagare, Näktergalens mentorsverksamhet och Bledar Zuta, sina utmärkelser som goda föredömen och inspiratörer.

Malmö stad utlyser varje år belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och jämställdhet. Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad och jämställd stad. En stad där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Priset ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Pris utdelas till två kategorier:

Pris nr 1 på 30 000 kronor för sitt arbete för mångfald delas 2016 ut till Näktergalens mentorsverksamhet

Näktergalen har i snart 20 år arbetat för att genom mentorsverksamhet och samverkan öka integrationen, studieresultaten, och göra Malmö, dess skolor och högskolan, till en bättre plats. Genom sitt upplägg med klara vinster både för mentorerna och barnen skapar de klara värden för staden och Malmöborna och det är vår förhoppning att verksamheten kommer fortsätta i minst 20 år till.

Pris nr 2 på 30 000 kronor för sitt arbete för jämställdhet delas 2016 ut till Bledar Zuta

Bledar Zuta belönas med Malmö stads jämställdhetspris för sitt mångåriga arbete att skapa förutsättningar för ökad ömsesidig förståelse och samarbete mellan människor av olika kulturell bakgrund, oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lokalt förankrad i Hermodsdal och med fokus på att inkludera flickor och tjejer utgör Bledar Zuta en stor tillgång för områdets medborgare och hela Malmö stad.


Följ länken för att läsa mer om  Mångfalds- och jämställdhetspriset