Senast uppdaterad 2017-01-04 15:50.

Kommunfullmäktige blir digitalt

Från 1 januari försvinner pappershandlingarna och kommunfullmäktige kommer helt och hållet att använda läsplattor framöver. Det beslutade kommunfullmäktige 20 december.

Under de senaste tre åren har Malmö stads nämnder gradvis övergått till digital hantering av beslutsunderlag. Istället för i pappersform får de förtroendevalda sina underlag via en app i sin läsplatta.

Nu dags för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är en av de sista instanserna att gå över till digitala handlingar. Malmö stad satsar på ett enhetligt digitalt arbetssätt där hela organisationen arbetar med samma processer.

Beslutet att gå över till digitala handlingar gäller från 1 januari 2017 och togs av kommunfullmäktige 20 december.