Senast uppdaterad 2017-01-23 09:25.

Lärarbrist kräver kraftsamling

Bristen på lärare är ett samhällsproblem och läget i Malmö skiljer sig inte från situationen i andra kommuner. Sverige har en stor och växande lärarbrist vilket gör att personalomsättningen på lärartjänster är mycket stor i de flesta kommuner.

– Det här är en allvarlig situation i hela landet. I Malmö kraftsamlar vi för att möta detta, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Den senaste tiden har frågan om lärarbrist och personalomsättning inom skolan återigen varit i fokus i massmedia. Nyligen rapporterade Sydsvenskan att personalomsättningen i Malmös skolor är cirka 17 procent.

– Naturligtvis är det här en alldeles för hög siffra. Men det är viktigt att betona att det här inte är ett problem bara hos oss. Det som uppfattas som ett Malmöproblem är i själva verket ett nationellt problem och naturligtvis är det inte mindre allvarligt för det, säger Anders Malmquist.

Grundskoleförvaltningen i Malmö har drygt 5000 anställda och andelen legitimerade lärare i förvaltningen är 84 procent.

I vissa medier har det rapporterats att lärare flyr Malmö. Stämmer det?

– Vi ser ingenting som tyder på att lärarna flyr just Malmö, men det här är definitivt ingen önskvärd situation. Det här är konsekvensen av en lärarbrist som gör att det finns en lönekonkurrens som lärarna kan tillgodogöra sig. Som arbetsgivare är det viktigt att vi då funderar över hur vi kan möta det, säger Anders Malmquist.

Intensivt arbete

I grundskoleförvaltningen pågår ett intensivt arbete på flera nivåer för att möta problemen på både kort och lång sikt. Det handlar bland annat om fortsatt satsning på lärarlöner och rekrytering av personer med kompletterande kompetenser för att underlätta för lärarna. På kompetensförsörjningsenheten pågår ett stort antal insatser med särskilt fokus på bland annat fritidshemmens bemanning, seniora medarbetare, nyanlända lärare och  marknadsföring av Malmö som en attraktiv arbetsgivare.

– Vi arbetar så hårt vi någonsin kan för att möta den här situationen som jag vet kan vara tuff. Det görs ett fantastiskt jobb på ute på våra skolor och när situationen är som den är gör det mig oerhört stolt när medarbetareenkätens resultat visade att grundskoleförvaltningens medarbetare är bland de mest motiverade i hela staden. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är detta med engagemang som vi skapar varje elevs bästa skola.