Senast uppdaterad 2016-12-22 11:06.

Så ska fler nyanlända få boende

Just nu kommer det många nyanlända till Malmö. I sökandet efter temporära boendelösningar inleder Malmö stad ett samarbete med Refugees Welcome Sweden - en ideell förening som uppmuntrar de medborgare som har möjlighet att erbjuda nyanlända plats i sina hem.

De närmsta åren ska 1 100 nyanlända bli nya Malmöbor enligt bosättningslagen, och Malmö stad arbetar för fullt för att hitta boendelösningar åt alla. Som en del av arbetet samarbetar Malmö stad numera med Refugees Welcome Sweden, en ideell förening som arbetar för att ta fram fler bostäder för nyanlända över hela Sverige. Via Refugees Welcome Sweden kan den som vill och har möjlighet anmäla sitt intresse att öppna upp sitt hem för att ta emot en nyanländ Malmöbo.

- Det finns Malmöbor som äger och bor i större hus och lägenheter som är beredda att hyra ut rum. Genom att samarbeta med Refugees Welcome hoppas vi både att få in fler intresseanmälningar, och att snabba upp matchningsprocessen mellan Malmöbor med hem att erbjuda och nyanlända, säger Maher Akob, enhetschef Malmö stad.

Även Refugees Welcome ser mycket positivt på samarbetet.

- Det är väldigt roligt att Malmö Stad letar efter alternativa lösningar på bostadsfrågan. Att vara inneboende eller att ta emot en inneboende tror vi leder till ett öppnare samhälle. Vi hoppas att samarbetet ger oss större förutsättningar att hitta nya boenden och på ett bättre sätt följa upp de hyresvärdar som visat intresse. Vi ser mycket fram emot att komma igång med vårt gemensamma arbete, säger Kajsa Sörman på Refugees Welcome Sweden.

Förutom att förhoppningsvis hitta fler hem för nyanlända ser Maher Akob flera andra positiva effekter av samarbetet.  

- Genom att öppna upp våra hem underlättar vi också för nyanlända Malmöbor att integreras i det svenska samhället och vi kan utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan Malmö stad och civilsamhället, berättar Maher Akob.

Hur kommer samarbetet att se ut?

Den som är intresserad av att hyra ut registrerar sig och sitt boende på Refugee Welcome Swedens hemsida. Refugee Welcome Sweden tar sedan kontakt med hyresvärden och matchar ihop hen med en hyresgäst. Projektledaren på Refugee Welcome Sweden och en projektassistent på Malmö stad träffar därefter hyresgästen och hyresvärden för ett första samtal.

Samarbetet mellan Refugees Welcome Sweden och Malmö stad är ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Grunden kommer att vara Refugees Welcome Swedens utarbetade system för att hantera intresseanmälningar från medborgare som önskar hyra ut delar av sina hem. Malmö stad kommer främst att hjälpa till med administration, som exempelvis kontakt mellan hyresvärd och hyresgäst och informera om lagar och regler kring uthyrning.  

Till Refugees Welcome Swedens hemsida

Läs mer om Malmö stads arbete med nyanlända