Senast uppdaterad 2017-02-08 09:35.

Malmö och Sverige växer rekordsnabbt

Fredagen den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Storstadsregionerna står för en allt större del av ökningen. Malmös andel av rikets befolkning ökar också fortare än tidigare. Malmöborna uppgår nu till 328 500 och utgör 3,3 procent av landets befolkning.

Statistiska Centralbyrån, SCB, uppger att befolkningen aldrig tidigare har ökat så snabbt. Det är 13 år sedan Sverige nådde 9 miljoner invånare, och enligt SCBs beräkningar väntas Sverige nå 11 miljoner invånare redan år 2024.

I de tre storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Göteborg ökar befolkningen mest.

- 80 procent av befolkningstillväxten sker i storstadsregionerna. Det medför ökad tillväxt och konkurrenskraft för Sverige i stort och samtidigt ett behov av att ytterligare uppmärksamma storstädernas utmaningar, säger Jan Haak, planeringsdirektör på stadskontoret.

Malmö växer rekordsnabbt

Sedan mitten av 1980-talet har Malmös andel av rikets befolkning ökat kontinuerligt, och den utgör idag cirka 3,3 procent. Befolkningen i Malmö ökar också fortare än tidigare. Staden har gått från en årlig tillväxt på 0,5 procent till 2,0 procent i dagsläget. Enligt preliminära siffor innebär det att Malmöborna ökade med ca 5600 under 2016.

- Malmö växer kraftigt och står för den snabbaste tillväxten av våra tre storstäder. I Skåne innebär det att Malmö är både en demografisk och en ekonomisk motor för hela regionen, säger Jan Haak.

Trenden fortsätter i framtiden

Malmö förväntas växa snabbt även framöver. Den nu gällande befolkningsprognosen visar att befolkningen fortsätter att öka med cirka 5500 personer om året fram till år 2026. Det motsvarar som om hela befolkningen i två Vellinge skulle integreras i det befintliga Malmö.

- Fler människor innebär behov av mer kommunal service. Därför måste vi alltid ha full koll på hur befolkningen utvecklas så att verksamheterna får ett så bra stöd som möjligt i sin planering. Samtidigt ska vi ha koll på vad som händer på längre sikt, inte bara det kommande året utan även 10-20 år framåt, berättar Jan Haak.