Senast uppdaterad 2017-03-20 13:28.

Malmö stad inför säkerhetskontroll på kommunfullmäktiges sammanträden

Från och med den 23 mars införs säkerhetskontroll av alla besökare till kommunfullmäktiges sammanträden. Kontrollerna införs för att hålla samma säkerhetsnivå i hela fastigheten som idag delas med tingsrätten.

Besökare till kommunfullmäktiges sammanträden går idag in via entrén på Kompanigränd och befinner sig då innanför tingsrättens skalskydd. Efter införandet av kontroller kommer de gemensamma delarna av fastigheten att ligga i linje med tingsrättens säkerhetsnivå.

Säkerhetskontroll av besökare till kommunfullmäktiges möten kommer att ske direkt i entrén och utförs av två förordnade ordningsvakter utrustade med handskanner. Kontrollen kommer att bestå av skanning och visitation av väskor vid entrén för att undvika att farliga och förbjudna föremål förs in i byggnaden. Säkerhetskontrollen liknar den som görs på flygplatser.

Beslutet har fattats i samarbete med tingsrätten och i samråd med polisen för att trygga säkerheten i hela byggnaden.