Publicerad 2017-06-15 11:25

Senast uppdaterad 2017-06-15 14:04

Avgifter barnomsorg juni - juli

I enlighet med Malmö stads avgifter och regler för förskoleverksamhet, kommer förskolebarn som terminstid betalar skoltaxa; att debiteras full avgift för juni och juli månad.

Detta berör barn födda 2010, 2011 och 2012 som har 15 timmar gratis per vecka.

Ladda ned mer information.