Publicerad 2017-08-10 10:43

Senast uppdaterad 2017-08-11 16:50

Malmöfestivalen fortsätter arbetet med en trygg festival

Malmöfestivalen jobbar aktivt med trygghet och säkerhet för att göra festivalupplevelsen så bra och trivsam som möjligt. I år innebär det fler trafikvakter än tidigare, festivalvänner som besökarna har möjlighet att vända sig till, podier i publikhavet och en hel del annat.

Den upplevda tryggheten hög

I de årliga besöks- och attitydundersökningar som görs framgår att den upplevda tryggheten på Malmöfestivalen är hög. I undersökningarna, som är statistiskt säkerställda, svarar en stor majoritet av de tillfrågade att de känner sig trygga när de besöker festivalen.

- Vi har under flera år jobbat för att skapa en säkerhetsorganisation som arbetar strategiskt och systematiskt med säkerhetsfrågorna. På vår fest ska alla besökare och Malmöbor kunna leva ut sin glädje utan hämningar och oro. Det är en av anledningarna till att festivalen finns, säger Mikael Paul Winblad, säkerhetssamordnare på Malmöfestivalen.

Utveckling efter händelser i omvärlden

I år kommer polisen att ha utökad kameraövervakning på festivalområdet för att följa publikflöden och arbeta preventivt. Det kommer att finnas tillfälliga trafikhinder och på Hamngatan finns festivalvänner från ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Trans- och tjejjouren i Malmö, Malmö Kvinnojour, Kvinnojouren i Lund, Tjejjouren i Lund, United Sisters, Femfight, ATSU-Skåne Att Trygga Sexuellt Utnyttjade och Noomi för besökare som vill ha någon att prata med.

- Vi har i dagsläget en bra uppfattning om hur vi följer publikflöden och inrapporterade händelser under festivalen. Vi jobbar även kontinuerligt med att höja tryggheten och följer utvecklingen i omvärlden. Nytt för i år är till exempel trafikhinder vid större gator och passager, fler trafikvakter och festivalvänner på området som besökarna kan vända sig till om de vill prata, säger Mikael Paul Winblad.

Mer om årets trygghetssatsning

Malmöfestivalen har en sambandscentral där de via IT-system följer inrapporterade händelser och publikflöden i realtid. Det finns ordningsvakter och socialarbetare över hela festivalområdet och ett nära samarbete med polis och räddningstjänst.

Längst fram vid de stora scenerna finns scenvärdar som hjälper besökarna om det blir för trångt och ser till att det är god stämning. Liksom förra året finns podier i publikhavet vid Stora scenen där säkerhetspersonal finns på plats för att besökarna lättare ska kunna få hjälp om det händer något.

Sedan 2016 får ordningsvakter och personal specialutbildning i hantering av sexuella ofredanden. Detta hade en positiv effekt 2016 och var framgångsrikt i vakternas arbete under festivalen. Det upplevdes även som positivt av festivalbesökarna. Denna utbildning kommer vaktpersonal och ungdomsvärdar att genomgå även inför årets festival.

Stora scenens skärmar kommer användas för att informera besökare om trivselregler där besökare uppmanas att ta hand om och respektera varandra. Förhoppningen är också att extra trygghetsbelysning av mörka platser på festivalområdet ska göra att festivalen känns tryggare.