Publicerad 2017-08-16 16:10

Senast uppdaterad 2018-01-04 07:55

Malmöfestivalen arbetar aktivt mot sexuella övergrepp

Malmö stad utbildar om sexuella övergrepp

I två år har Malmö stad hållit utbildningar för flera av de verksamheter som kommunen samarbetar med under Malmöfestivalen. Syftet är att ge ökad kunskap kring hur de ska agera när de ser någon begå sexuella övergrepp.

En av de verksamheter som Malmö stad samarbetar med är Välkommen, ett nätverk i ungdomsorganisationen Helamalmö. Under flera år har de arbetat på festivalen för att öka tryggheten bland barn och unga och har lärt sig se riskbeteenden bland förövare. Genom att gå utbildningen får de även lära sig hur de ska hantera situationen om sexuella övergrepp sker, men även vid våld i nära relationer. Utbildningen hålls även för vakter som arbetar under Malmöfestivalen.

- Ofta pratar man om den utsatte, men hur kan vi göra för att jobba med förövare? säger Amie-Lee ”Py” Villablanca.

Hon och Nicolas Lunabba sitter i Välkommens styrgrupp. De tycker att utbildningen är bra och att deras arbete förändrats sedan de började prata om sexuella övergrepp. De talar mycket om vikten av att arbeta förebyggande och att möta ungdomarna på deras egen nivå.

- Att bara ha vakter är en för enkel lösning, säger Amie-Lee ”Py” Villablanca.

- Vi jobbar med värderingsfrågor. Det händer att jag tar en grupp killar som beter sig illa åt sidan och frågar vad som händer. Ofta har det att göra med grupptryck, att man kanske gör saker som inte känns okej för att andra gör det, säger Nicolas Lunabba.

Verksamheten socialarbetare för ungdomar är på plats under hela festivalen. De kan hjälpa till med både praktiska saker och att hantera känslor och chock. Personer som blivit utsatta kan kontaktas i efterhand för att få hjälp och stöd eller för att få hjälp med att komma i kontakt med sjukvård och polis. För minderåriga som blivit utsatta har socialsekreteraren ett särskilt ansvar att se till att personen kommer hem tryggt och säkert. Vid behov kontaktas vårdnadshavare eller någon annan vuxen.

- Ingen utsatt minderåring lämnas ensam. Även vuxna fångas upp samma kväll och får stöd och information om de stödinsatser som finns. För vuxna finns bland annat stödcentrum och kriscentrum, berättar Adelina Abazi, samordnare för socialarbetare för ungdomar.

- Det är väldigt bra att vi fått till det här samarbetet mellan olika verksamheter. Att förebygga och förhindra sexuella övergrepp samt att ge ett bra stöd om det ändå sker är viktigt för att alla ska kunna känna sig trygga att besöka festivalen, säger Margot Olsson, samordnare mot våld i nära relation.

Om du besöker festivalen och ser något misstänkt eller själv blir utsatt kan du kontakta Välkommen-värdar, socialarbetare för ungdomar, vakter eller polis som finns på området. I Raul Wallenbergs park finns en ungdomsbod dit ungdomar kan vända sig om de behöver hjälp att komma hem, låna telefon eller vänta på att en vuxen ska komma. På Hamngatan finns också Festivalkompisar på plats. Festivalkompisar är en samling av kvinno- ungdoms- och transjourer och finns för dig om du behöver hjälp eller vill prata med någon.

Läs mer

Malmöfestivalen
Välkommen
Socialarbetare för ungdomar