Publicerad 2017-08-21 12:53

Senast uppdaterad 2017-08-21 14:11

Ideell förening? Sök pengar idag!

Som ideell förening i Malmö kan du fram till och med den 30/10 ansöka om pengar för arbete med jämställdhet, antidiskriminering och nationella minoriteter.

Det kan handla om att utforma kunskaps- och kompetenshöjande insatser, analysera din verksamhet och ta fram handlingsplaner eller utarbeta nya metoder för att möta någon utav inriktningarna,

  • jämställdhet
  • antidiskriminering
  • nationella minoriteter 

I januari 2018 tas ett politiskt beslut om hur pengarna ska fördelas och året därpå, i januari 2019, ska resultatet i de projekt som tilldelas medel redovisas.

Hur ansöker jag?

Ansökan utformas utifrån mallen nedan (se länk) och mejlas senast den 30/10 till anders.p.eriksson@malmo.se.