Publicerad 2017-10-16 15:57

Senast uppdaterad 2017-10-16 16:03

Jan-Inge Ahlfridh lämnar uppdraget som stadsdirektör i Malmö stad

Av hälsoskäl lämnar Jan-Inge Ahlfridh uppdraget som stadsdirektör idag, måndagen den 16 oktober. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg på sitt möte under eftermiddagen Andreas Norbrant till tillförordnad stadsdirektör. Rekrytering av ny stadsdirektör påbörjas omgående.

– Jag kommer av hälsoskäl att avsluta mitt uppdrag som stadsdirektör i Malmö stad. För några veckor sedan genomgick jag en hjärtoperation och därefter var jag sjukskriven en tid. Under denna tid har det blivit tydligt att jag inte kan fortsätta hålla samma tempo som tidigare, utan behöver begränsa mitt nuvarande uppdrag, säger Jan-Inge Ahlfridh.

Jan-Inge Ahlfridh kommer att stanna kvar i Malmö stad och fortsätta arbeta för kommunstyrelsen, på stadskontoret, som VD och koncernchef för Malmö Stadshus AB med Malmö stads helägda och delägda bolag, samt kommunalförbund.

– I mitt fortsatta uppdrag kommer jag att fokusera på bolagsstyrning, samordning och ökad effektivitet, bolagens samhällsnytta och uppföljning av hur bolagen uppnår kommunfullmäktiges mål.

Andreas Norbrant

Andreas Norbrant

Andreas Norbrant blir tillförordnad stadsdirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under eftermiddagen att utse Andreas Norbrant, förskoledirektör i Malmö stad, till tillförordnad stadsdirektör. Han börjar sitt uppdrag direkt.

– Jag ser fram emot att kunna leda stadskontoret och att i nära samarbete med andra förvaltningar och andra viktiga aktörer fortsätta utvecklingen av ett helt och hållbart Malmö. Jag känner stor ödmjukhet över att bli tillfrågad och inför uppdraget, även om det är under en begränsad period. Samtidigt är jag övertygad om att min kompetens och min erfarenhet från andra uppdrag i Malmö stad ska kunna komma till användning.

– Förskoleförvaltningen kommer att, under min frånvaro, fortsätta utvecklingen mot barnens bästa förskola med det stora engagemang som finns ute på Malmös förskolor. Den centrala ledningen i förvaltningen kommer fortsätta arbetet som tidigare men med en tillförordnad förskoledirektör.

Rekrytering påbörjas direkt

Rekrytering av ny stadsdirektör kommer att inledas omgående och ska genomföras så fort det är möjligt.  Arbetet med att utse tillförordnad förskoledirektör pågår och förväntas bli klart under nästa vecka.