Publicerad 2017-10-23 14:25

Senast uppdaterad 2017-10-23 14:37

Hbtq-certifierade team kan nu erbjuda bättre individanpassat stöd

Sedan augusti 2017 är missbrukssektionerna i socialtjänst Väster och Innerstaden hbtq-certifierade. Nu kan de erbjuda insatser som bättre passar varje persons unika behov.

– Vi hoppas att fler personer som söker stöd för någon form av missbruk känner sig rättvist bemötta, säger Linda Gillgren, sektionschef på missbrukssektionen i Väster.

En rapport från Socialstyrelsen från 2016 visar att psykisk
ohälsa i form av riskbruk, beroende, ångestsjukdomar och depressioner är högre bland personer i samkönade äktenskap än bland personer i tvåkönade äktenskap.

Kvinnor i samkönade äktenskap löper högst risk att få problem med riskbruk och beroende, samtidigt som kvinnor är mindre benägna att söka hjälp för sina besvär jämfört med män. En önskan om att vilja vända detta och bli bättre på att fånga upp alla som kan vara i behov av stöd var grunden för hbtq-certifieringen.

– Varje människa är unik och har rätt till insatser som matchar dennes behov, säger Johanna Bobin, sektionschef på missbrukssektionen i Innerstaden.

Hbtq-certifieringen som ges ut av RFSL har pågått under
våren 2017 och innehåller föreläsningar och workshops med fokus på
hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Syftet med certifieringen är därför att nå ut till hbtq-personer och kunna erbjuda insatser som matchar deras behov.

Hbtq är en viktig fråga i Malmö stad. Bland annat kommer vi
att 2021 arrangera World Pride tillsammans med Köpenhamn. Både World Pride och hbtq-certifieringen är steg på vägen att nå kommunens politiska mål att Malmö ska vara en öppen stad där alla har samma rättigheter. Att arrangera evenemang och att arbeta med frågan i våra verksamheter är viktiga bitar för att alla Malmöbor ska ges samma förutsättningar att kunna leva ett gott liv.

Missbrukssektionerna i socialtjänst Väster och Innerstaden är de första verksamheterna med myndighetsutövning i Malmö stad att bli hbtq-certifierade. Sedan tidigare är vårdboendet Rönnbäret och stadsbiblioteket hbtq-certifierade.

 

Sektionerna arbetar med att hjälpa personer som har problem med någon form av missbruk, från alkohol och droger till spelande. Sektionerna har tagit fram en handlingsplan för ett fortsatt hbtq-inkluderande och normmedvetet arbete som sträcker sig fram till 2020.

Läs mer