Publicerad 2017-11-20 13:17

Senast uppdaterad 2017-11-20 13:17

Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

Skissförslag över hur Limhamns nya stadsdel skulle kunna se ut, visualisering Malmö stadsbyggnadskontor

Skissförslag över hur Limhamns nya stadsdel skulle kunna se ut, Malmö stadsbyggnadskontor

Annetorps industriområde kan bli en ny stadsdel i Limhamn med bostäder, bostäder, verksamheter, service och handel. Planeringen är igång och nu kan malmöborna tycka till och komma med förslag på hur det framtida området ska se ut.

- Vi vill på ett tidigt stadium föra en bred dialog med malmöborna för att få in synpunkter och idéer kring omvandlingen. Det är viktigt att få in flera olika perspektiv för den fortsatta planeringen av området, säger Lina Andersson, planarkitekt och projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret håller på att utreda möjligheten att omvandla Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel, som länkar samman med övriga delar av Limhamn. Bland annat föreslås området få en ny gatu- och kvartersstruktur som bättre hänger ihop med kringliggande områden. Krossverksgatan blir huvudgata genom området, där Malmöexpressen och eventuellt en framtida spårväg till Bunkeflostrand kan gå. Mark från Kalkbrottsgatan frigörs då till att bygga bostäder, skola och park. Fullt utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder och cirka 1000 arbetsplatser.

Kom och prata med oss

- Den planering som görs nu ska ge en vision och inriktning för hur området ska utvecklas. Vi har tagit fram ett första skissförslag i 3D som visar strukturen och volymerna skalenligt, men hur bebyggelsen och arkitekturen kommer att se ut är för tidigt att säga, säger Lina Andersson.

Mellan den 20 november och 2 december finns en mindre utställning på Limhamns bibliotek om planens inriktning och en modell i 3D. Stadsplanerare kommer att vara på biblioteket för frågor och diskussioner. Då finns det också möjlighet besöka området på plats i virtual reality.

Vi finns på biblioteket den:
21 novmeber kl 16-19
25 november kl 10-13
27 november kl 16-19

Tyck till direkt i skissförslaget

Du kan också lämna dina synpunkter och idéer direkt i skissförslaget via länken nedan. Här kan du tycka till om allt från områdets identitet, bebyggelse och trafikplanering, till vad som skulle få dig att vilja bo och leva i området.