Publicerad 2017-11-27 08:09

Senast uppdaterad 2017-12-05 14:08

Vem blir första vinnaren av priset för mänskliga rättigheter?

Priset för mänskliga rättigheter är nyinstiftat 2017 och årets pristagare kommer ta emot sina utmärkelser vid en ceremoni söndagen den 10 december i biograf Panoras lokaler. Arrangemanget är öppet för alla.

Nils Karlsson, Malmö stads kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter börjar med att hälsa välkomna till arrangemanget. Därefter följer prisutdelningsceremoni och visning av filmen ”Loro di Napoli”. Avslutningsvis hålls ett panelsamtal kring filmen och priset bestående av deltagare från Amnesty, Röda Korset, Nils Karlsson och årets pristagare.

Tid: 10 december, kl. 14.40 – 17.00
Plats: Panora, Friisgatan 19 D, Malmö

Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats för att på något sätt motverka diskriminering, öka inkludering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald för samtliga kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Prissumman är på 50 000 kr.

Arrangemanget är öppet för alla men på grund av utrymmesskäl i lokalen är antalet begränsat till 90 personer. Om du vill delta så anmäl dig i så fall på Malmö stads hemsida på malmo.se/mr.