Publicerad 2017-12-11 07:13

Senast uppdaterad 2017-12-11 09:25

Zoran Markovic – en polis som utmanar strukturer
och normer

I en ceremoni på biograf Panora under söndagen den 10 december delades Malmö stad ut årets pris för mänskliga rättigheter till 2017 års pristagare, Zoran Markovic, för sitt arbete som gott föredöme och inspiratör.

Varje år utlyser Malmö stad ett pris för insatser inom området mänskliga rättigheter. Det innebär en belöning till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation som utfört en insats för att motverka diskriminering, öka inkludering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald för samtliga kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Årets pris på 50 000 kronor delas 2017 ut till Zoran Markovic

Zoran Markovic tilldelas Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2017 för sitt arbete med att bygga tillit mellan ungdomar i socialt utsatta områden, polisen och räddningstjänsten, för sitt arbete med att föra ungdomar från dessa områden närmre arbetsmarknaden och för sitt initiativ till utbildning av ungdomarna i entreprenörskap.

Genom samverkan med MFF har Zoran Markovic fått poliser och ungdomar, både flickor och pojkar, att mötas genom fotbollen. Genom samverkan med Malmös blomstrande restaurangliv har flera unga fått laga mat tillsammans i professionella kök och kommit närmare ett jobb eller en praktikplats. I samarbete med Lunds universitet har han genom utbildningen i entreprenörskap uppmuntrat kreativitet och visat att inga vägar är stängda oavsett varifrån du kommer.

Zoran Markovic arbetade i många år som polis och har lyckats få polisen att arbeta tillitsorienterat. Malmö stad vill med detta pris visa sin uppskattning för Zoran Markovic, som person och eldsjäl, men också uppmuntra pristagarens samarbetsorganisationer att fortsätta arbetet i framtiden

Läs mer om Mänskliga Rättighetspriset