Publicerad 2018-01-24 09:24

Senast uppdaterad 2018-01-24 09:25

Samarbete för att öka tryggheten på sjukhusområdet

Östra sjukhusområdet

Delar av södra sjukhusområdet i Malmö har drabbats av både inbrott, skadegörelse och kopparstölder. I området finns bland annat barn- och ungdomspsykiatri BUP, barn- och ungdomshabilitering och barnklinik.

Nu har Malmö stad och Region Skåne inlett ett samarbete för att öka tryggheten och säkerheten inom sjukhusområdet.

- Obehöriga tar sig in i byggnader och kulvertar på området. Förutom otryggheten för personal och patienter så finns det andra risker, förklarar Demir Kolenovic som är säkerhetsutredare på avdelningen för stadsfastigheter på serviceförvaltningen i Malmö stad.

Förebyggande arbete

Hittills har kostnaderna för skadegörelse och stölder varit låga i detta området, tanken är att arbeta förebyggande och få bukt med problemen i tid.

- Kopparstölderna kan leda till strömavbrott, trasiga rör kan orsaka översvämningar och vattenläckor. Annan skadegörelse kan leda till att kulvertarna inte kan användas som transportsystem inom sjukhuset eller att någon blir instängd på området när en dörr går i baklås.

Säkra och trygga

Stadsfastigheter äger fastigheter på södra sjukhusområdet medan Region Skåne har verksamhet där och äger fastigheter på norra sjukhusområdet. Områdena knyts samman med ett kulvertsystem med både transportkulvertar och rörkulvertar. Ett stort område som det är svårt att hitta i och eftersom det används mycket av vårdpersonalen kan man inte låsa och larma överallt.

- Vi som fastighetsägare ska hålla våra hyresgäster säkra och trygga så att de kan fokusera på sin verksamhet. Vi har gjort en del redan, som att sätta in brytskydd på dörrar, öka bevakningen, installera larm och ta bort brännbart material från kulvertområdet. Nu ska vi planera för att ta arbetet ett steg längre, säger Demir Kolenovic.